Rådgivning

Fastnat eller vet inte var ni ska börja?

Har ni börjat prata om social hållbarhet men vet inte hur ni ska ta er an det? Ska ni arbeta mot målen i Agenda 2030, men klurar på hur vägen dit ser ut? Eller behöver ni kanske se över er värdegrund?

Det går alltid att kontakta mig för rådgivande insatser, både längre och kortare. Som etnolog har jag en vana vid att observera och analysera kulturella kontexter, samtidigt som socionomen i mig tittar på människornas samspel med varandra.  

Du vet väl att du också kan följa Normsmart på Facebookoch Instagram
Missa inte heller vår podcast Normsmartpodden