Bli Normsmart

Länder jag har bott i och platser jag besökt, har alla varit fyllda av kultur, en egen kultur, som inte ser lika ut någon annan stans. Kultur består av flera olika saker, det är språk, konst, symboler, värden, men framför allt, normer. Normer som visar på hur vi ska bete oss för att inte sticka ut i kulturen. Det kan förenklat handla om hur vi hälsar på varandra, om vi tar av oss skorna när vi går in i ett hem, står i kö när vi väntar på att kliva på bussen.

När du kommer till ett nytt kulturellt sammanhang, det kan vara en ny vänskapsgrupp, en ny arbetsplats eller ett helt nytt land, då skannar du snabbt av omgivningen för att se hur det fungerar just precis här. Den som då följer normen får oftast privilegier, den blir lyssnad på och tagen på allvar, men om du inte följer normen hamnar du lätt utanför.

I händelsen av att du befinner dig i ett helt nytt land kan dessa normbrott ses som kulturkrockar, vilka vi oftast kan skratta åt, men om du kommer till en grupp där exempelvis homosexualitet inte är normen, kan du bli bestraffad bara för att du är dig själv.

Många människor föds med privilegier som de inte är medvetna om, du kanske är född utan någon funktionsnedsättning, du kanske har ljus hy, heterosexuell, samt dessutom uppvuxen i en familj utan ekonomiska bekymmer. Att vara normsmart handlar om att våga granska detta hos sig själv och sin omgivning, våga se sina egna privilegier. För vi som är priviligierade, jag ser mig själv som det på många vis, har ett större ansvar i att motverka begränsande normer för att fler ska känna sig inkluderade i vårt samhälle.

Så, vad kan du göra?

  1. Se och utmana dina egna privilegier.
  2. Granska normer i din omgivning.
  3. Verka för att förändra begränsande normer.