Bli Normsmart

Var vi än befinner oss, möts vi av olika normer. Dessa normer syns sällan förrän någon bryter mot dem och då är det vanligtvis den normbrytande personen som måste anpassa sig för att bli inkluderad. Detta innebär att de som följer normen har mer möjligheter än de som inte följer normen, de hamnar utanför. Vissa normer kan vara rent diskriminerande, andra kan skapa otrivsel och exkludering.

Vi behöver normer, ett normlöst samhälle skulle vara extremt svårt att leva i, men vi behöver inte exkluderande och diskriminerande normer. Därför ska vi tillsammans skapa smarta normer, normer som gör att människor känner att de är välkomna. Bli Normsmart!

I januari 2017 förändrades diskrimineringslagen och ställer nu högre krav på företag och organisationer att aktivt arbeta med förebyggande och främjande åtgärder för att motverka diskriminering. Med hjälp av Normsmart kan ni på riktigt bli inkluderande och jag leder er i processen för en hållbar arbetsmiljö.