Du, vi behöver prata med varandra!

“Vill du hjälpa mig att skapa ett socialt hållbart samhälle?”

Vill du berätta?

Vilka utmaningar står just ditt företag eller organisation inför? Inom vilka områden skulle ni behöva bygga hållbara normer för framtiden? Har ni en värdegrund som behöver implementeras eller har ni kanske behov av lite inspiration i vardagen?

Är du redo?

Ta första steget Kontakt

Jag lyssnar…

Jag är socionomen som blev etnolog, med ett brinnande intresse för människans kulturella sammanhang och arbetar för att vi tillsammans skapar en socialt hållbar framtid för oss och våra barn.

Om Normsmart

Sen kan jag berätta för dig!

Genom normförändring blir steget mot en socialt hållbar framtid synligt och möjligt. Vi kastar bort begränsande normer och skapar möjliggörande inkluderande normer.

Bli Normsmart Kontakt