Är du redo att bli Normsmart?

“ Påbörja er resa mot en Normsmart arbetsplats! ”

Vi skapar ett mer Normsmart samhälle

Vi hjälper människor och verksamheter på vägen mot ett Normsmart samhälle. Detta gör vi genom att utbilda, handleda och processleda företag och organisationer som vill arbeta aktivt med normer och inkludering. Förutom de direkta vinsterna med en bättre arbetsmiljö och ett öppnare arbetsklimat, ökar ni i förlängningen även kvalitén ut mot era kunder.

Nyfiken? Läs mer om våra normsmarta resor här eller kontakta oss här.

Kontakt

Jag är etnologen som blev socionom

Jag är planket som exkluderande normer studsar mot, som inkluderande normer utvecklas genom och följer med i processen där målet är ett Normsmart samhälle.

Om Normsmart

Bli Normsmart!

Är din organisation redo att ge er ut på en upptäcktsresa, för att öka medvetenheten och förståelsen för hur normer påverkar oss – och hur vi kan påverka dem? Vi skapar skräddarsydda utvecklingsresor med utbildning och handledning, från en kort inspirationsföreläsning till en förändringsresa över ett helt år. Nyfiken? Läs mer om våra tjänster!

Bli Normsmart