Inget är för sent.

“ Påbörja er resa mot en Normsmart arbetsplats! ”

Vi kan lära om
och vi kan göra nytt

Jag hjälper människor och verksamheter på vägen mot ett Normsmart samhälle. Jag utbildar och processleder företag och organisationer som vill arbeta aktivt med inkludering. Förutom de direkta vinsterna med en bättre arbetsmiljö och ett öppnare arbetsklimat, ökar ni i förlängningen även kvalitén ut mot era kunder.

Kontakt

Jag är etnologen
som blev socionom

Jag är planket som exkluderande normer studsar mot, som inkluderande normer utvecklas genom och följer med i processen där målet är ett Normsmart samhälle.

Om Normsmart

Bli Normsmart!

Vill ni ha en dag med föreläsning/workshop i HBTQ+ och normkritik, vill ni att jag processleder er i ett värdegrundsarbete eller är ni kanske i behov av att prata om normer för manlighet? Hör av dig och berätta om vad just din organisation har för behov!

Bli Normsmart